KOĽKO TEKUTÍN BY STE MALI DENNE VYPIŤ?

Štúdie ukazujú, že by ste mali vypiť 1-1,5 ml tekutiny na kilokalórie (kcal), ktorú spálite. Diaľkový bežec na pretekoch alebo tréningu môže počas jedného dňa spáliť až 5000 kcal a mal by tak prijať 5-7,5 litrov tekutín počas týchto 24 hodín. Staršie osoby s nižšou úrovňou aktivity nemusia spáliť viac ako 1500 kcal, a preto potrebujú iba 1,5 litra za 24 hodín. To sa vzťahuje na všetky tekutiny prijaté organizmom, približne 0,5-1 liter môže byť prijatý vyváženou pevnou stravou. V horúcom prostredí sa spotreba tekutiny v priebehu jedného dňa zvýši približne o 2-4 l. Vo veľmi horúcom a vlhkom prostredí alebo v extrémnom prípade sa tekutina potrebná na jeden deň môže zvýšiť na 4 až 10 litrov.