AKO VIEME, ŽE VAŠE VÝROBKY NEOBSAHUJÚ GMO ALEBO PESTICÍDY?

testujeme ovocnú zmes skôr, ako sa dostane do našich produktov froosh, aby sme sa ubezpečili, že neexistujú žiadne nebezpečné úrovne stôp pesticídov v súlade s nariadením eú.